HisoHiso menu
Weiwei & Ida

about us


HisoHiso consists of Ida Elisabet Liffner and Weiwei Persson. What started as a school collaboration is now emerging in ongoing projects and adventures. Through our work with illustrations, patterns and products, we aim to encourage play and storytelling for children, but also for the adult. We have our strength in our culturally and geographically diverse backgrounds, our common imagery and absolute conviction that work and play are two very good friends.

We believe in the power of the image to create space for association, imagination, and thus become a platform for children’s own stories.

While currently studying at the masters programme Child Culture Design at HDK in Gothenburg, Sweden, we are able to work while we learn and put our gained knowledge to the test. We accept challenges and are always on the lookout for new meetings, collaborations and and assignments. This is just the beginning.
HisoHiso är ett samarbete mellan Ida Elisabet Liffner och Weiwei Persson. Det som tog sin form i ett samarbetsprojekt inom studierna på masterprogrammet Child Culture Design på HDK i Göteborg, växer nu fram i fortsatta projekt och äventyr. Vi har vår styrka i våra kulturellt och geografiskt skilda bakgrunder, vårt gemensamma bildspråk och absoluta övertygelse om att arbete och lek är två mycket goda vänner.

Genom vårt arbete med illustrationer, mönster och produkter vill vi uppmuntra till situationer för lek och berättande. För barnet, men även för den vuxna. Vi tror på bildens kraft att skapa utrymme för associationer, fantasi och därmed bli en plattform för barnets egna historier.

HisoHiso är ett japanskt uttryck som betyder ungefär Tisseltassel. Det är där, i det påhittiga viskandet och utbytet av hemligheter, som våra historier får eget liv, växer sig starka, och lär sig gå.

Vårt arbete vilar på den struktur som våra studier bidrar till. Vi försöker leva som vi lär. Vi hämtar kunskap och sätter den på prov. Vi antar utmaningar och är ständigt på jakt efter nya samarbeten och uppdrag. Det här är bara början.